Ktoś z nich

by [peru]

/
1.
04:31
2.
01:25
3.
02:22
4.
5.
6.
7.
8.

credits

released August 14, 2013

tags

license

all rights reserved

about

[peru] Lublin, Poland

shows

contact / help

Contact [peru]

Track Name: Ktoś z nich
musisz mi uwierzyć
właśnie tego nie widziałem
kiedy wyjął nóż
patrzyłem gdzie indziej
inni stali wtedy
dużo bliżej niż ja
inni mogli widzieć
dużo więcej ode mnie

może gdyby ktoś z nich
węszyłbyś gdzie indziej

musisz zrozumieć
wszystko działo się tak szybko
ja nie wchodzę pomiędzy
takich dwóch gdy się kłócą
pomyślałem: ich sprawa
to coś między nimi
na pewno lepiej
widzieli to inni

może gdyby ktoś z nich
nie włączałbyś kamery

musisz to przyznać
to nie była moja wina
to zdarza się tu ciągle
gdzie jest wtedy policja
nikt nawet nie drgnie
sam musisz dbać o siebie
człowiek ma przecież prawo
by czuć się bezpiecznie

człowiek ma przecież prawo
by czuć się bezpiecznie
zamknąć oczy
odwrócić się i odejść

***

you have to believe me
I haven’t actually seen it
when he took out the knife
I was looking the other way
others then stood
way closer than I did
others could have seen
way more than I did

maybe if one of them...
you’d be sniffing somewhere else

you have to understand
it all happened so quickly
I don’t get involved
when two like them are quarrelling
I thought: it’s their business
it’s between them
surely the others
must have seen it better

maybe if one of them...
you wouldn’t be turning on the camera

you have to admit
it wasn’t my fault
it happens here all the time
and where’s the police then
nobody even budges
you have to look out for yourself
a man after all has the right
to feel safe

a man after all has the right
to feel safe
turn a blind eye
turn around
and walk away
Track Name: 44
przywódca umiera za naród
nawet ginąc całkiem przypadkiem
a ofiara jego życia
nigdy nie idzie na marne

święty umiera za wiarę
nawet gdy zabija go AIDS
a jego doczesne szczątki
wierni niosą prosto na ołtarz

a ty umrzesz raczej cicho
nawet gdy wrzeszczy twoja krzywda
i nikomu nie będzie żal
i nikomu nie będzie żal
a flagi zostaną tak samo wysoko jak przedtem

***

a leader dies for his nation
even when he dies completely by chance
and the sacrifice of his life
is never in vain

a holy man dies for faith
even when he gets killed by AIDS
and his mortal remains
the faithful bring straight to the altar

but you’ll die rather quietly
even if your wrong is screaming
and no one will grieve
and no one will grieve
and the flags will fly as high as before
Track Name: Zły pies
masz tu kij i uderz
skoro biega zamiast czuwać
to zły pies
zły pies
zły pies
niech robi co pan chce

masz tu kij i uderz
skoro szczeka kiedy śpisz
to zły pies
zły pies
zły pies
niech stuli ten pysk

niech zacznie słuchać
pusta miska, krótki sznur
każdy opór da się złamać
każdy bunt da się zgnieść

zły pies

to dla jego dobra
by nie zaczął być zbyt szybko
samodzielny

***

have a stick and hit it
since it’s running instead of watching
it’s a bad dog
bad dog
bad dog
it has to do what its master wants

have a stick and hit it
since it’s barking when you’re asleep
it’s a bad dog
bad dog
bad dog
just shut its mouth

make it obey you
an empty bowl, a short rope
any resistance can be broken
any rebellion can be crushed

bad dog
bad dog
bad dog
bad dog

it’s for its own good
so that it doesn’t get
independent too soon
Track Name: Jest nas więcej
jest nas więcej
ten kraj jest nasz bo jest nas więcej
jest nas więcej
stawiamy na swoim bo jest nas więcej
zmieniamy wszystko
na własne podobieństwo
bo jest nas więcej
nasza siła w tym, że jest nas więcej

jest nas więcej
mamy rację bo jest nas więcej
jest nas więcej
narzucamy swój styl bo jest nas więcej
nasza wola jest prawem
to my ustalamy zasady
bo jest nas więcej
nasza siła w tym, że jest nas więcej

a ty jesteś nikim
bo jest cię mniej
a ty jesteś nikim
bo jest cię mniej
niż nas

jest nas więcej
wierz w to co my bo jest nas więcej
jest nas więcej
módl się jak my bo jest nas więcej
wiemy lepiej od ciebie
jak znaleźć się w niebie
bo jest nas więcej
twój pech w tym, że jest nas więcej

***

we’re the majority
this country is ours ‘cause we’re the majority
we’re the majority
we’re having our way ‘cause we’re the majority
we’re changing everything
in our own image
‘cause we’re the majority
we are strong as we’re in the majority

we’re the majority
we’re right because we’re the majority
we’re the majority
we impose our style ‘cause we’re the majority
our will is the law
we set the rules
‘cause we’re the majority
we are strong as we’re in the majority


and you’re nobody
‘cause you are fewer
and you are nobody
‘cause you are fewer
fewer than us

we’re the majority
believe in what we do ‘cause we’re the majority
we’re the majority
pray as we do ‘cause we’re the majority
we know better than you do
how to find your way to heaven
‘cause we’re the majority
it’s your hard luck that we’re in the majority
Track Name: Przed każdym zagrożeniem
muszę wiedzieć jeszcze więcej
byś był bezpieczny
by cię ochronić
przed każdym zagrożeniem

żeby prawdziwy wróg
nie poznał cię lepiej ode mnie
daj mi cię poznać
jeszcze lepiej

muszę wiedzieć więcej
muszę wiedzieć jeszcze więcej
muszę wiedzieć jeszcze więcej
byś był bezpieczny

by cię ochronić
przed każdym zagrożeniem

będę tam gdzie nie chcesz
w każdym z twoich miejsc
za każdym twoim hasłem
by czytać w tobie jak w książce

to wszystko bym mógł ci pomóc
to wszystko bym mógł ci pomóc
to wszystko bym mógł ci pomóc
byś był bezpieczny

by cię ochronić
przed każdym zagrożeniem

i nie przeszkodzi w tym
jakaś tam wolność

***

I need to know way more
for you to be safe
to protect you
from any danger

so that a real enemy
doesn’t get to know you better than I do
let me know you
even more

I need to know more
I need to know way more
I need to know way more
for you to be safe

to protect you
from any danger

I will be where you don’t want me to be
in all your places
behind all your passwords
to read you like a book

all that so I could help you
all that so I could help you
all that so I could help you
for you to be safe

to protect you
from any danger

and no so called freedom
will stand in our way
Track Name: Magia fazy montażu
możesz już sobie
pozwolić na uśmiech
poszło świetnie
teraz czas na najtrudniejszą część

powiedziałeś co chciałeś
najważniejsze przed nami
zanim ludzkość
pozna twoją prawdziwą twarz

jak cię pokazać
jako kata czy ofiarę
co wolisz wzbudzać
przerażenie czy sympatię, litość czy gniew

muszę to wiedzieć
przed fazą montażu
zanim z kawałków ujęć
posklejam twoją prawdziwą twarz

potem nie da się zmienić już nic
aż do jutra

***

you can now
allow yourself to smile
it went great
now’s the time for the toughest part

you said what you wanted
what’s most important is yet to come
before mankind
gets to know your true face

how shall I present you
as a butcher or a victim
what do you prefer to arouse
dread or liking, sympathy or anger

I need to know these
before the editing phase
before I put together
the pieces of shots into your true face

later you won’t be able to change anything
‘till tomorrow
Track Name: Kiedy przyjdzie czas
zrobiłbym to wszystko lepiej niż ty
kiedy mówię do siebie czuję w sobie tyle siły
tyle że to jeszcze nie jest ten dzień
kiedy przyjdzie czas będę gotowy
kiedy przyjdzie czas
ale nie dziś

robisz jak zwykle tyle błędów
każdy wytknę prosto w oko kamery
sam na razie nie robię zbyt wiele
kiedy przyjdzie czas będę gotowy
kiedy przyjdzie czas
będę taki sam jak ty

***

I would have done it all better than you
when I talk to myself I feel so much might
but today is not the day
when the time comes I’ll be ready
when the time comes
but not today

as usual you make so many mistakes
I’ll point out each one of them into the camera eye
right now I’m not doing much myself
when the time comes I’ll be ready
when the time comes
I’ll be just like you
Track Name: I tak nie uwierzysz
twój brak wątpliwości
ważniejszy jest od prawdy

i tak nie uwierzysz
kiedy powiem ci jak jest
nazwiesz mnie kłamcą
gdy pokażę ci fakty

uznasz za zdradę
to czego nie rozumiesz
przecież wiesz lepiej
dobrze wiesz czego chcesz

i tak nie uwierzysz
kiedy powiem, że się mylisz
wiesz zanim sprawdzisz
nie pytasz bo i tak wiesz

i nigdy nie zwątpisz
w bzdury które ożywiasz
przecież wiesz lepiej
dobrze wiesz czego chcesz

twój brak wątpliwości
ważniejszy jest od prawdy

ważniejszy jest od prawdy

***

your lack of doubt
outweighs the truth

you won’t believe it anyway
when I tell you how things are
you’ll call me a liar
when I show you the facts

you’ll treat as treason
what you don’t understand
after all you know better
you know well what you want

you won’t believe it anyway
when I say you’re wrong
you know before checking
you don’t ask ‘cause you know anyway

and you’ll never doubt
the bullshit you bring to life
after all you know better
you know well what you want

your lack of doubt
outweighs the truth

outweighs the truth