Split 10" with Buzz Rodeo

by [peru]

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
02:49

credits

released March 15, 2016

tags

license

all rights reserved

about

[peru] Lublin, Poland

shows

contact / help

Contact [peru]

Track Name: Jestem dzieckiem
jestem dzieckiem
pod żadnym rządem
pod żadną flagą
żadnym godłem
mam sześć lat
to takie proste
pachnie szczaw i bez
a śmierdzi fałsz i ocet


z wiekiem kłamstwa
przestają cuchnąć
łatwiej uwierzyć
w każde głupstwo
iść ze stadem
szydzić z dawnych pasji
bronić się hasłem:
to nie jest takie proste
jak myślisz


jestem dzieckiem
pod żadnym rządem
wszystkie granice
są w twojej głowie
nie mówisz głośno
nie śmiejesz się przy innych
tak naprawdę ci nie wolno
dużo więcej
niż
mi

***

I’m a child
under no government
under no flag
under no emblem
I’m six
it’s so easy
sorrel and lilac smell good
deceit and vinegar stink

with time, lies
stop reeking
it’s easier to believe in
every nonsense
to follow the pack
to mock old passions
to defend yourself with a banner
it’s not as easy
as you think

I’m a child
under no government
all the boundaries
are in my head
you don’t speak up
you don’t laugh with others
you really can’t do
much more
than
me
Track Name: Wszyscy rodzimy się krzycząc
wszyscy rodzimy się krzycząc
kiedy strach, kiedy chce się jeść
kiedy boli coś w środku
zanim języki zbudują granice

zdzieramy gardło
prawie z każdym wydechem
i krzyczymy najgłośniej
choć ktoś ciągle jest obok
ktoś / ciągle jest obok

wszyscy rodzimy się krzycząc
milczeć uczymy się potem
bo krzyk to kłopot
bo burzy najświętszy spokój

kiedy boli coś w środku
kiedy strach, kiedy chce się jeść
milczymy uparcie
choć obok nie ma nikogo
obok / nie ma nikogo

***

we’re all born crying
when we fear, when we’re hungry
when something hurts inside
before tongues build boundaries

we scream blue murder
with almost every breath
and we scream at the top of our lungs
although there’s still someone next to us
someone / next to us

we’re all born crying
only later we learn to be silent
because a scream is a problem
because it disturbs the peace

when something hurts inside
when we fear, when we’re hungry
we tend to be silent
though there’s no one around
around / there’s no one
Track Name: Krew
najpierw zbierzmy wszystkie szczątki
sprawdźmy dokładnie co było kim
żałoba niech potrwa trzy dni - nawet cztery
w końcu ofiary idą w setki

potem wskażmy winnych wśród innych
dajmy rodzinom czas na gniew
niech nikt nie zwątpi w naszą prawdę

bo krew niewinnych zawsze brudzi ręce innych niż my

nasz ból niech widzą wszystkie kamery
sprzeciw niech wrzeszczy z pierwszych stron gazet
a odwet co słusznie nam się należy
niech nie zakłóci rytmu fabryk

***

first let’s gather all the remains
let’s check what belonged to whom
the mourning will last for three days, even four
in the end casualties amount to hundreds

then let’s blame others
let’s give the families time for wrath
let no one doubt our truth

because the blood of the innocent
always leaves the hands of others dirty

let all the cameras see our pain
resistance should scream from the front pages
let the retaliation which we deserve
not disturb the rhythm of factories